Regio selecteren
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Duurzame verpakkingsoplossingen

Met MULTIVAC voldoet u aan de eisen voor recyclingcompatibiliteit en de reductie van het verpakkingsverbruik

Materialen

Met verschillende materiaalconcepten kunnen fabrikanten bijdragen aan het vervullen van de actuele markteisen betreffende duurzame verpakkingsoplossingen.

Verpakkingsontwerpen

Door het implementeren van innovatieve verpakkingsconcepten, bijvoorbeeld nieuwe verpakkingsvormen, kan het verpakkingsvolume en dus de hoeveelheid kunststofafval worden beperkt.

Verwerkingstechnologieën

Door gebruik van innovatieve verwerkingstechnologieën kunnen verpakkingsstoffen worden gereduceerd.


Materialen

Papiervezelgebaseerde verpakkingsmaterialen

> Meer weten

Verpakkingsstoffen van recycelbare grondstoffen

> Meer weten

Monomaterialien

> Meer weten

1. Papiervezelgebaseerde verpakkingsstoffen

MULTIVAC PaperBoard

Een veelbelovende doelgerichte benadering is de ontwikkeling van concepten voor verpakkingen, die op materialen zijn gebaseerd, waarvoor reeds gesloten reyclingkringlopen bestaan. Een voorbeeld hiervan zijn papiervezelgebaseerde verpakkingsoplossingen, omdat het papier na gebruik in de bestaande papierkringloop kan worden gerecycled. Zelfs als het materiaal in het normale verpakkingsafval en niet in de papierbak wordt afgevoerd, kan het vandaag in moderne recyclinginstallaties worden herkend, op soort worden verwijderd en aan de desbetreffende kringloop worden toegevoerd.

Met PaperBoard biedt MULTIVAC verschillende oplossingen die de productie van verpakkingen van papiervezelgebaseerde materialen aan. De verpakkingsmaterialen, die samen met toonaangevende fabrikanten zijn ontwikkeld en de eisen van de voedingsmiddelenindustrie betreffende barrière- en beschermende functie vervullen, kunnen met standaardmachines worden verwerkt. Voor de productie van MAP- en skinverpakkingen omvat het portfolio oplossingen voor zowel traysealers als voor dieptrekverpakkingsmachines. Daarbij kunnen de verpakkingsmachines individueel op de desbetreffende capaciteitsbehoeften van de klant worden afgestemd.

Zo kunnen op de traysealers trays van kartoncomposieten of op maat gesneden stukken karton worden verwerkt, die zich na gebruik door de consument op soort laten scheiden. Voor de productie van papiervezelgebaseerde verpakkingen op dieptrekverpakkingsmachines biedt MULTIVAC drie verschillende oplossingen. Voor de productie van vacuüm-skinverpakkingen kunnen vervormbare papiercomposieten worden gebruikt, die in verschillende gramsgewichten en met verschillende functielagen beschikbaar zijn. Ook kunnen kartoncomposieten van de rol als dragermateriaal voor vacuüm-skinverpakkingen worden gebruikt. Beide dragermaterialen kunnen na gebruik door de consument worden gescheiden.

Daarnaast hebben we een machineconcept voor de verwerking van kartontrays van mono-karton op dieptrekverpakkingsmachines ontwikkeld. Deze worden in het dieptrekwerktuig met een desbetreffende kunststof-laslaag uitgerust, waarop een desbetreffende skinfolie kan worden gelast. Dit concept maakt ook een scheiding op soort van de verpakkingsmaterialen door de consument mogelijk.

2. Verpakkingsstoffen van recycelbare grondstoffen

Gebruik van biopolymeren

Bij de ontwikkeling van duurzame verpakkingen wordt als alternatief ook rekening gehouden met de zogenaamde biopolymeren. De term biopolymeren omvat twee klassen materialen: enerzijds zijn dit polymeren die van hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt, zoals PLA of PHA. Deze polymeren zijn biologisch afbreekbaar. Anderzijds worden aan deze materiaalklasse ook polymeren toegewezen die volledig of deels van hernieuwbare hulpbronnen kunnen worden gemaakt, maar niet biologisch afbreekbaar zijn, zoals PET of PE.

Voor de productie van dieptrekverpakkingen van biopolymeren van hernieuwbare hulpbronnen behoort de thermoplast PLA tot het meest gangbare alternatief volgens de huidige stand van kennis. Door de geringe barrière-eigenschappen en lage trek-slagsterkte zijn de toepassingsgebieden voor dieptrekverpakkingen van dit materiaal in vergelijking beperkt. Vaak worden ze alleen gebruikt voor vers fruit en groente. Voor de holistische beoordeling van biopolymeren dient naast de economische aspecten, zoals prijs en beschikbaarheid, ook rekening te worden gehouden met de recycelbaarheid van dit materiaal aan het einde van de levenscyclus. Door ontbrekende informatievoorziening bij de consument en ontbrekende systemen is vandaag nog geen compleet gesorteerde scheiding van deze materialen mogelijk. Dit kan ertoe leiden dat biologisch afbreekbare polymeren in het recyclingtraject voor conventionele kunststoffen terechtkomen, in plaats van industriële composteerinstallaties.

3. Monomaterialen

Materialen van PP of APET

Een verdere benadering is de ontwikkeling van verpakkingen, die voor zover mogelijk uit selchts een enkel materiaal, dus monomaterialen, bestaan. Deze kunnen dan weer op soort in de desbetreffende kringloop worden gerecycled. Voor deze procedure zijn uit huidig zicht vooral materialen van PP (polypropyleen) en APET (amorf polyethyleenterephthalaat) interessant.

Bij het gebruik van monomaterialen voor de verpakking van voedingsmiddelen moet echter rekening worden gehouden met de verandering van de barrière-eigenschappen in vergelijking met de tot nu toe gebruikte composieten en de invloed hiervan op het verpakte product. Daarnaast kan door het wegvallen van functielagen, zoals de laslagen, het verwerkingsvenster van de materialen veranderen, waarmee wederom rekening moet worden gehouden bij de verwerkingsparameters. Dit leidt ertoe dat de verwerkingsparameters moeten worden aangepast.

PP - Polypropyleen

PP-folie is een veelgebruikte standaardkunststof voor verpakkingen. Het materiaal is geschikt vanwege de goede barrière-eigenschappen, warmtebestendigheid en stabiliteit. Van alle standaardkunststoffen heeft PP de geringste dichtheid. Verpakkingen van PP hebben daarmee in vergelijking met andere materialen een geringer gewicht – een belangrijk aspect als het gaat om duurzaamheid en milieubescherming. De verwerking van het materiaal op dieptrekverpakkingsmachines is echter veeleisender dan de verwerking van andere kunststoffen.

 

APET - Polyethyleenterephthalaat

Het hoogtransparante APET (amorf polyethyleentereftalaat) overtuigt eveneens met zeer goede barrièrewaarden tegenover waterdamp en ook gas. Het is bestendig tegen olie en vet en kan in temperatuurbereiken tussen –40 °C en +70 °C worden gebruikt. Actueel worden reeds APET-trays en andere monomaterialen voor het verpakken van verse producten gebruikt in plaats van composieten. Voor een veilig verpakkingsresultaat worden hierbij dekselfolies met dunne lasmedia zoals laslakken gebruikt.

 

 

 

Verpakkingsontwerpen

Materiaalbesparingen door geoptimaliseerd design

Verpakkingsgrootte

Elke verpakking moet met betrekking tot zijn vorm en grootte optimaal aan het desbetreffende product zijn aangepast. Formaatwisselconcepten van MULTIVAC zorgen voor snelle, individuele aanpassing van de formaten aan de daadwerkelijk benodigde verpakkingsgrootte. Hierdoor wordt overpackaging bij kleinere producten vermeden; er wordt verpakkingsmateriaal bespaard.

Verwerking van dunnere materialen door innovatieve vormprocedures

Het verpakkingsstofvolume kan bij dieptrekverpakken door het gebruik van dunnere folies worden gereduceerd. Hiervoor kunnen materialen worden gebruikt die ondanks hun geringe dikte vergelijkbare barrière-eigenschappen hebben en dus dezelfde productbescherming garanderen als dikkere materialen. Door geschikte verpakkingseigenschappen kunnen dezelfde stabiliteit en verpakkingsfuncties als bij dikkere materialen worden bereikt. Dit is onder andere mogelijk door gebruik van stabiliserende ribben aan de zijwanden van de verpakkingen, en door een aangepaste vormgeving aan de hoeken en de verpakkingsbodem.

Een ander aspect betreft het vormingsproces tijdens het dieptrekverpakkingsproces. Met behulp van alternatieve vormprocessen kan de materiaalstroom in de matrijs worden geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen dunnere materialen worden verwerkt tot verpakkingen zonder dat dit ten koste gaat van de productbescherming. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de zogenaamde stempel- of explosievervorming. Zo kan bij explosievervorming door een snelle drukopbouw in het dieptrekwerktuig een betere vorming worden bereikt, omdat het foliemateriaal gelijkmatiger en sneller dan bij een standaard vormsysteem worden verdeeld. Door een combinatie van explosievervorming met stempelondersteuning kunnen deze positieve effecten nog worden versterkt – bij gelijkblijvende vormkwaliteit kunnen zo tot 20 procent dunnere folies worden gebruikt.

 

Vacuüm-skinverpakkingen

Voor de productie van vacuümverpakkingen worden materialen gebruikt die ondanks hun geringe dikte over optimale barrière-eigenschappen beschikken en zo bijdragen aan een optimale houdbaarheid van het product. Bij een combinatie van skinfolie met dragermaterialen van papiervezels kan een groot deel van de verpakking ook in de recyclingstroom worden ingevoerd nadat de PE-afdichtingslaag van de papieren drager werd gescheiden.

Gevouwen verpakkingen

Zogenaamde vouwpakketten kunnen een interessant alternatief zijn voor bijvoorbeeld het verpakken van gesneden worstproducten of kaas in conventionele dieptrekverpakkingen van hard folie - en ze bieden een aanzienlijk geringer volume. Een andere, adequate mogelijkheid voor het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal is de verwerking van geschuimde materialen, die door hun lagere dichtheid een veel geringer gebruik van kunststoffen garanderen. Momenteel zijn al mechanisch geschuimde APET-folies beschikbaar waarvan het oppervlaktegewicht ongeveer 25 procent geringer is dan dat van compacte folies.

Verwerkingstechnologieën

Verpakkingsstoffen reduceren door gebruik van innovatieve verwerkingstechnologieën

De productie van dieptrekverpakkingen levert procesmatig folieafval op dat door het gebruik van innovatieve proces- en stempeltechnologie tot een minimum kan worden beperkt - met een positief effect op het verbruik van verpakkingsmaterialen en bovendien nog op de kosteneffectiviteit van de productie van verpakkingen.

1. Verpakkingen met standaard-radii maken (9mm)


 

 

 

Folie-afval reduceren

Bij het dieptrekproces garanderen de zijstroken een accurate geleiding van de dieptrekfolie en van de gevulde verpakkingen tot de separatie aan het einde van het proces. Om een hoge kwaliteit en een minimum capaciteit te garanderen moeten de zijstroken een minimale breedte hebben. Deze zorgen niet in de laatste plaats ook voor de naleving van de afzuigdoorsneden in het afdichtingsgereedschap en dus voor een minimale evacuatie- en begassingstijd.
Met de nieuwe werktuiggeneratie voor de dieptrekverpakkingsmachine RX 4.0, de X-tools, kunnen de zijstroken voor de geleiding van de dieptrekfolie in het verpakkingsproces van minstens 19,5 tot 15 mm worden gereduceerd, zonder dat de capaciteiten van het verpakkingsproces hierdoor worden beïnvloed.

Folievlak reduceren

De lasnaadbreedte bij dieptrekverpakkingen bedraagt normaal 5 mm. Door het reduceren tot 3 mm zijn aanzienlijke besparingen met betrekking tot het folievlak dat voor de productie van de verpakkingen nodig is mogelijk. Innovatieve werktuigen garanderen hierbij een maximale lasnaadkwaliteit.

Verder reduceren van de lasflensbreedtes in machinelooprichting kan door gebruik van servomotorisch gebruikte verplaatsingseenheden in de las- en snijstations worden bereikt.

2. Verpakkingen met grotere radii maken

Voor het maken van verpakkingen met grotere radius moet een strookstans worden gebruikt. In de standaard-werktuigconfiguratie zijn daarom tussen de verpakkingen dwars ten opzichte van de machinelooprichting schotten met een breedte van 5 mm aangebracht.

Om de schotbreedte dwars ten opzichte van de machinelooprichting te reduceren kan een gesementeerd werktuig wordt gebruikt. Hierdoor kan de schotbreedte tot 3 mm worden gereduceerd. Verdere optimalisatie van het materiaalverbruik kan worden bereikt door het gesegmenteerde snijwerktuig te combineren met de bovengenoemde technologieën. Deze investeringen kunnen door de aanzienlijke materiaalbesparingen zeer snel worden terugverdiend.

3. Contourverpakkingen maken

Voor het maken van contourverpakkingen biedt MULTIVAC innovatievesnijwerktuigen die bijna afvalloze snijding garanderen, zoals de vorm- en contoursnijder BAS 20, waardoor het afval aanzienlijk wordt gereduceerd. Ook dragen complete snijwerktuigen ertoe bij dat de bij het maken van contourverpakkingen ontstane stemperroosters bijna worden gehalveerd.

 

4. MULTIVAC X-line

Nieuwe maatstaven op de markt met betrekking tot verbruik van verpakkingsstoffen met de X-line van MULTIVAC. De nieuwe generatie dieptrekverpakkingsmachines, voor het eerst voorgesteld op de interpack 2017, beschikt over vele innovatieve technologieën. Hiertoe behoren naast de beschreven X-tools ook de MULTIVAC Pack Pilot, die gebruiker ondersteunt bij het optimaal instellen van de dieptrekverpakkingsmachine. Door de selectie verpakkings-, verpakkingsmateriaal- en productkenmerken en door de werktuiggegevens wordt de machine bij het aanleggen van nieuwe recepten zelfstandig zo optimaal mogelijk geparametreerd. Dit zorgt voor duidelijke besparingen als het gaat om producten, verpakkingsmaterialen en productietijd. Bovendien beschikt de X-line over een tot op heden ongeëvenaard sensorsysteem. De Multi Sensor Control detecteert hierbij alle relevante deelprocessen en legt in gesloten regelkringen permanent de meest uiteenlopende proceswaarden, bijvoorbeeld voor vormen, evacuatie en lassen vast. Deze worden dan voor elke processtap optimaal gecombineerd en gestuurd – ook dit garandeert excellente verpakkingsresultaten bij efficiënt materiaalverbruik. Niet in de laatste plaat kan door de vermindering van de opstartverliezen bij het wisselen van werktuig of folie, vooral bij veelvuldige formaatwisselingen, het folieverbruik aanzienlijk worden verminderd.

> Meer weten